Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty FODACON tham dự buổi gặp mặt các doanh nhân quê Kim Sơn - Ninh Bình nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty FODACON tham dự buổi gặp mặt các doanh nhân quê Kim Sơn - Ninh Bình nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty FODACON tham dự buổi gặp mặt các doanh nhân quê Kim Sơn - Ninh Bình nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10
        Ngày 12/10/2016 tại Hà Nội, Hội đồng hương Kim Sơn tại Hà Nội cùng với Hội doanh nhân Kim Sơn tổ chức gặp mặt các Doanh nhân quê Kim Sơn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.
        Tham dự và chia vui với các Doanh nhân Kim Sơn có đại diện Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn; Đại diện Hội Đồng Hương tỉnh Ninh Bình; đại diện tướng lĩnh Công an, Quân đội là con em Kim Sơn và gần 70 Doanh nhân quê Kim Sơn đã tham dự.
        Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty FODACON là Phó Chủ tịch thường trực hội Doanh nhân Kim Sơn 
         Sau đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt: