FODACON trúng thầu gói thầu: "Cải tạo, mở rộng nhà làm việc cho nghiên cứu, tập huấn, đào tạo, kiểm nghiệm và chống mối; Hệ thống điện nhẹ; Cải tạo và nâng cấp sân đường khu trung tâm; San nền."

FODACON trúng thầu gói thầu: "Cải tạo, mở rộng nhà làm việc cho nghiên cứu, tập huấn, đào tạo, kiểm nghiệm và chống mối; Hệ thống điện nhẹ; Cải tạo và nâng cấp sân đường khu trung tâm; San nền."
Ngày 25/8/2014 FODACON ký hợp đồng thi công gói thầu: "Cải tạo, mở rộng nhà làm việc cho nghiên cứu, tập huấn, đào tạo, kiểm nghiệm và chống mối; Hệ thống điện nhẹ; Cải tạo và nâng cấp sân đường khu trung tâm; San nền."  với Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến Nông tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.