Kiểm tra tình hình thi công công trình tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kiểm tra tình hình thi công công trình tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Kiểm tra tình hình thi công công trình tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
          Sáng nay, ngày 30 tháng 6 năm 2021 đại diện các phòng ban Công ty đã đi kiểm tra tình hình thi công công trình tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Sau đây là một số hình ảnh