Lễ cất nóc công trình Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Cần Thơ

Lễ cất nóc công trình Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Cần Thơ
Lễ cất nóc công trình Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Cần Thơ
 Ngày 04/3/2020 tại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng FODACON đã tổ chức Lễ cất nóc Công trình "Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Cần Thơ".