Vui Tết trung thu 2020

Vui Tết trung thu 2020
Vui đón Tết trung thu 2020 tại SERENA Hòa Bình
         Nhân dịp Tết trung thu 2020 các gia đình Cán bộ Công nhân viên khối Văn phòng Công ty FODACON cùng các con đã tổ chức vui đón Tết trung thu tại SERENA Hòa Bình trong 2 ngày 26,27 tháng 9 năm 2020
         Sau đây là một số hình ảnh: